Проверка целостности электрозащиты от электроудара

Защита от электрического удара или защита от дефектов, включая в себя технические меры, которые предотвращают поражение электрическим током при касании частей, не находящихся под напряжением, но могущих попасть под опасное напряжение относительно заземления в случае возможного сбоя.

Требования по защите от прикосновения определены европейскими стандартами. Защиту от электрического удара для низковольтного оборудования регламентирует стандарт MSZ HD 60364-4-41.

Требования по защите от электрического удара для высоковольтного оборудования содержатся в стандарте с номером MSZ EN 50522.

Кроме того, с 2011 года действует множество дополнительных стандартов и серий стандартов.

Проверку соответствия проводит только лицо, обладающее квалификацией «Проверяющий соответствие стандартам защиты от электрического удара «. Наша компания обладает необходимой квалификацией.

В Венгрии владельцы промышленных, сельскохозяйственных, коммерческих, транспортных и культурных объектов, которые, за редким исключением, являются коммерческими компаниями, предприятиями или другими юридическими лицами, несут материальную и уголовную ответственность при устранении опасных ошибок, приводящих к угрозе жизни. Для предотвращения этого риска доверьте проведение проверок по защите от электрического удара квалифицированным специалистам с соответствующими навыками и опытом. Мы выполняем проверки в соответствии с правилами на регулярной основе и составляем протоколы об этих проверках.

Az érintésvédelmi műszaki-biztonsági követelményeit európai szabványok rögzítik. A kisfeszültségű berendezések áramütés elleni védelmét az MSZ HD 60364-4-41 szabvány tartalmazza.

A nagyfeszültségű berendezések érintésvédelmi követelményeit az MSZ EN 50522 jelű szabvány foglalja össze.

Ezeken kívül rengeteg kiegészítő szabvány , szabványsorozat van érvényben 2011 óta.

A vizsgálatokat csak az “Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló” képesítéssel rendelkező személy végezheti. Cégünk rendelkezik az előírt képesítéssel.

Magyarországon az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, közlekedési és kulturális létesítmények üzemeltetői, akik kevés kivétellel gazdasági társaságok, vállalatok vagy más jogi személyek, anyagi és büntetőjogi felelőssége is fenn áll az életveszélyt okozó hibák elhárításánál. Ennek elkerülése érdekében az érintésvédelmi felülvizsgálatok végzését bízza a megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársainkra. A szabályoknak megfelelő időközönként elvégezzük a vizsgálatokat, ezekről az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet állítunk ki.