Villamos biztonsági felülvizsgálat

 

Érintésvédelem, vagy áramütés elleni védelem, esetleg hibavédelem – ezek a kifejezések azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek a feszültség alatt nem álló, de egy esetleges meghibásodás következtében a földhöz képest veszélyes mértékű feszültség alá kerülő részek érintésekor megakadályozzák az áramütést.

Az érintésvédelmi műszaki-biztonsági követelményeit európai szabványok rögzítik. A kisfeszültségű berendezések áramütés elleni védelmét az MSZ HD 60364-4-41 szabvány tartalmazza.

A nagyfeszültségű berendezések érintésvédelmi követelményeit az MSZ EN 50522 jelű szabvány foglalja össze.

Ezeken kívül rengeteg kiegészítő szabvány , szabványsorozat van érvényben 2011 óta.

A vizsgálatokat csak az “Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló” képesítéssel rendelkező személy végezheti. Cégünk rendelkezik az előírt képesítéssel.

Magyarországon az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, közlekedési és kulturális létesítmények üzemeltetői, akik kevés kivétellel gazdasági társaságok, vállalatok vagy más jogi személyek, anyagi és büntetőjogi felelőssége is fenn áll az életveszélyt okozó hibák elhárításánál.

Ennek elkerülése érdekében az érintésvédelmi felülvizsgálatok végzését bízza a megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársainkra. A szabályoknak megfelelő időközönként elvégezzük a vizsgálatokat, ezekről az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet állítunk ki.

Kapcsolatfelvétel

Villamos biztonsági felülvizsgálat

A korábbi ÉV és az EBF összessége.

Mit jelentenek ezek a rövidítések?
ÉV –  Érintésvédelmi Szabványossági Felülvizsgálat

EBF – Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata

A jogszabályi változás ezt a két felülvizsgálatot összevonta, mely a korábbi ÉV és EBF vizsgálatokat is tartalmazza, valamint kiegészült a tűzvédelmi felülvizsgálattal is.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a cég, vagy vállalkozás például ÉV jegyzőkönyvvel rendelkezik, akkor nem a megfelelő irat van a birtokában!

A villamos biztonsági felülvizsgálat magában foglalja az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján kitér a kisfeszültségű erősáramű berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatára is.

A VBF tehát összesíti a

 • villamos berendezések ellenőrzése
 • érintésvédelmi vizsgálat
 • tűzvédelmi felülvizsgálat

Milyen esetekben kell Villamos Biztonsági Felülvizsgálatot végezni?

 • Egy létesítmény vagy berendezés első üzembe helyezése előtt – Első üzembehelyezési jegyzőkönyv
 • Valamilyen elemi eseményt követően (pl. villámcsapás vagy tűzkár)
 • Egy létesítmény vagy berendezés átalakítása és javítása esetén
 • Időszakosan, amt az adott berendezésekre szóló jogszabály előír

 

Milyen időszakonként kell elvégezni a felülvizsgálatot?

 • 3 évente kötelező:

Azokon a villamos berendezéseken, amik fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel rendelkeznek

Lakóépületeken, kommunális épületeken, minden olyan épületben elhelyezkedő villamos berendezésen a munkakörnyezetekben, ahol 32 A meghaladó villamos berendezés van.

Pl. Egy tíz emeletes épület, ahol lift, vagy liftek üzemelnek, feltehetően 32A-t meghaladó teljesítményű villamos berendezéssel üzemeltetik.

 • 6 évente kötelező:

lakóépületekben (társasházak közös tereiben), ha 32 A-nél kisebb villamos berendezés van.

lakóépületekben lévő lakásokban

Fontos megjegyezni, hogy jogszabály szerint minden olyan lakóépületekben lévő lakásokban lévő villamos berendezések felülvizsgálata kötelező bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor.

Az alábbi esetben a vizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:

 • fázisonként 32A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, ÁVK-val rendelkezik és van első üzembehelyezési, vagy bármilyen villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv a birtokában.
 • 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések fordulnak elő, ÁVK-val rendelkezik és van első üzembehelyezési, vagy bármilyen villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv a birtokában.

Ki végezheti a villamos biztonsági vizsgálatokat

Olyan villamossági szakember, aki erősáramú villamos szakképesítéssel rendelkezik, valamint 3 év szakmai gyakorlata van a szakmában.  Ezek birtokában végezheti el a villamos biztonsági felülvizsgáló képzést. Érvényes tűzvédelmi szakvizsgával is kell rendelkezni.

A szakembereknek a képzés elvégzése után 5 évente továbbképzésen kell részt venniük.

A Biztonsági Felülvizsgálat életeket menthet!

Csak azokkal az elektromos rendszerekkel tudjuk garantálni az emberek védelmét, amit felelős szakértői vizsgálatnak vetünk alá.

Ezáltal elkerülhetők az áramütések, tűzesetek. Az emberi élet védelme, mint elsődleges szempont.

Azok az elektromos rendszerek, hálózatok védik meg az értékeinket, amelyek rendszeres felülvizsgálatokon esnek át. Egy rosszul kivitelezett hálózat, vagy egy ,,tessék-lássék,, módon elkészült villamossági rendszer hatalmas veszélyt jelent az értékeinkre, ingóságainkra és az emberi életre.

A munkahelyeken, munkakörnyezetekben dolgozók biztonságáért a munkáltató felel. Azok a berendezések, eszközök, amelyek nem megfelelőek a napi használatra munkahelyi balesetekhez vezethetnek.

Például egy megsérült hosszabbító vezetéke is okozhat kárt.

A munkahelyeken előírt jogszabályok és felülvizsgálatok elhanyagolása, be nem tartása  az emberi élet veszélyeztetése mellett, súlyos büntetést vonhat maga után.

Munkánk során sajnos sokszor tapasztalunk olyan hanyag és felelőtlen kivitelezést, amely komolyan veszélyezteti az ott dolgozók, élők biztonságát.

Ne csak azért végeztesse el a villamos biztonsági felülvizsgálatokat, mert a hatóságok ellenőrizhetik, és mert jogszabály írja elő, legyen ez természetes velejárója. Felelősségteljesen, a saját és az embertársai épségének védelmében cselekedjen.

Egy villamos biztonsági felülvizsgáló felelős az általa kiadott dokumentumban szereplő tartalom hitelességéért.

Semmi esetre sem készít ,,MEGFELELŐ,,  jegyzőkönyvet azokról a vizsgálandó berendezésekről, amelyek a jogszabályi előírásoknak nem felelnek meg.

Szakértő kollégánk bármilyen felmerülő kérdésben készséggel áll rendelkezésedre.

Kapcsolatfelvétel